ความคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์

Advertisements

แนะนำ Wordpress.com

wplogoWordPress.com เป็นบริการฟรีจากมูลนิธิ WordPress (WordPress Foundation) ที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบ Blog ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ที่สร้างให้รองรับกับการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการทำเว็บประชาสัมพันธ์สินค้า เว็บกลุ่มสนทนา เว็บส่วนตัว เว็บหน่วยงาน เว็บเพื่อการบริการ คลังภาพออนไลน์ เว็บเพื่อการเรียนการสอน เนื่องจาก WordPress.com ได้เตรียมเครื่องมือบริหารจัดการเนื้อหาทั้งที่เป็นแบบ Dynamic และเนื้อหาแบบ Static ฟังก์ชันการนำเข้าภาพ แฟ้มเอกสารฟอร์แมตต่างๆ

WordPress.com ไม่ได้ให้บริการเฉพาะซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ แต่ยังบริการพื้นที่เว็บ (Web Hosting) ให้ฟรีด้วย รวมถึงบริการจดชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress.com เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วเพียงแค่มีบัญชีอีเมล (eMail Address) แล้วนำบัญชีอีเมลดังกล่าวไปสมัครผ่านเว็บ WordPress.com ซึ่งใช้เวลาไม่นานก็สามารถได้เว็บที่พร้อมทำงานได้ทันที